วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

srisamoot

โรงเรียนบ้านนามูลตุ่นเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
หรือ  "โรงเรียนสุจริต"  ในนามตัวแทนโรงเรียนใน สพป.ลย.๒
Loei  primary  Educational  service  Area , Office 2
อบรมที่Ambassador City Jomtien Hotel
อบรมที่

ภูเขางาม รีสอร์ท

( Phukhaongam Resort Nakornnayok )